Język niemiecki

Szczególną uwagę zwracamy na język niemiecki, który w minionym roku szkolnym stał się obowiązkowym przedmiotem dla uczniów klas siódmych
i ósmych.

Kurs „Deutsch für Kinder” ma wszystkie zalety metody bezpośredniej
w wydaniu dla dzieci. Podręczniki z tej serii to nauka języka,
która przebiega w sposób naturalny, dostosowany do możliwości poznawczych dziecka. Poprzez szereg prostych pytań i odpowiedzi dzieci uczą się całościowego używania struktur językowych, a duża dynamika zajęć sprawia, że mali uczniowie szybko nabywają umiejętności rozumienia
z kontekstu. Usystematyzowane powtórki i pomoce wizualne ułatwiają utrwalenie zdobytej wiedzy. A wszystko to przeplatane jest odpowiednio dozowanymi grami aktywizującymi i motywującymi, które zapobiegają znużeniu oraz wspomagają zapamiętywanie nowych partii materiału.

Oferta nauki języka niemieckiego skierowana jest również do starszej młodzieży i osób dorosłych. Zajęcia prowadzone są metodą „direct”. Duży zasób słownictwa oraz posługiwanie się na zajęciach językiem niemieckim sprzyja łatwiejszemu i szybszemu opanowaniu języka mówionego oraz jego rozumieniu. Tematyka stosowana na zajęciach jest dostosowana
do aktualnych wydarzeń. Słuchacze opanowują język od jego podstaw
do etapu średniozaawansowanego.

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 45 minut dla uczniów szkoły podstawowej oraz po  90 minut dla starszej młodzieży i osób dorosłych.