Język francuski

Oferta skierowana jest do starszej młodzieży i osób dorosłych. Zajęcia prowadzone są metodą „direct”. Duży zasób słownictwa oraz posługiwanie się na zajęciach językiem francuskim sprzyja łatwiejszemu i szybszemu opanowaniu języka mówionego oraz jego rozumieniu. Tematyka stosowana
na zajęciach jest dostosowana do aktualnych wydarzeń. Słuchacze opanowują język od jego podstaw do etapu średniozaawansowanego.

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 90 minut.