Dzieci od 7 roku życia

Dzieci w prosty sposób uczą się porozumiewać w języku angielskim. Teraz młodzi odkrywcy mogą wyruszyć w krainę języka angielskiego, zdobywając nowe umiejętności szybko, skutecznie, w przyjemnej, stymulującej do nauki atmosferze. Nauka nastawiona jest na poznawanie słownictwa
i rozumienie ze słuchu. Metoda „direct kids” dostosowana jest
do możliwości dzieci w młodszym wieku szkolnym. Tempo nauczania
oraz wizualizacje nauczanego materiału słownikowego pomagają sprawnemu przyswojeniu języka.
Nasze zajęcia są wyczekiwane przez dzieci z lekcji na lekcję, bo dzięki nim szybko uczą się porozumiewać po angielsku. Wiele radości przysparza im fakt, że w krótkim czasie potrafią rozmawiać w języku angielskim nie tylko w trakcie lekcji, ale też w różnych sytuacjach poza szkołą.
Podczas tworzenia grup bierze się pod uwagę podział ze względu na wiek: 7-8, 8-9, 9-10 lat oraz poziom znajomości języka.

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 45 minut.