Regulamin

 1. Zajęcia odbywają się w pełni wyposażonych salach na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Świętochłowicach, ul. Zubrzyckiego 38.
 2. Zajęcia odbywają się w dwóch semestrach.
 3. Grupy liczą 5-9 osób. W przypadku dołączenia do grupy dziesiątej osoby, grupę dzieli się na dwie mniejsze.
 4. Przydział do odpowiedniej grupy, poza grupami początkującymi odbywa się na podstawie testu umiejętności Słuchacza. Test odbywa się
  w szkole, w której prowadzone są zajęcia w terminie podanym
  na stronie internetowej (prolider-kjo.pl).
 5. Zapisów należy dokonywać przez wypełnienie kwestionariusza znajdującego się na stronie internetowej, mailowo, telefonicznie
  lub osobiście.
 6. Warunkiem udziału w kursie jest podpisanie umowy.
 7. Każda z grup ma przydzielonego Lektora. W przypadku, gdy Lektor jest nieobecny, zostaje przydzielona osoba w zastępstwie lub ustala się inny termin odbycia zajęć dogodny dla wszystkich Słuchaczy.
 8. Wszelkie zmiany odbywania zajęć ustalone zgodnie przez wszystkich Słuchaczy i Lektora należy zgłosić przynajmniej na tydzień przed wprowadzeniem pierwszej zmiany. Zmianę zgłasza Lektor grupy.
 9. Każdy Uczestnik kursu otrzymuje terminarz zajęć na dany rok szkolny.
 10. Każdy Lektor prowadzi dokumentację z frekwencją oraz postępami osiągnięć Słuchaczy.
 11. Każdy Słuchacz zobowiązany jest do zakupienia własnego podręcznika, co wynika z wymogów posiadanej przez KJO licencji.
  Nie wolno korzystać z podręczników kserowanych lub w inny sposób powielonych oraz odkupionych od innych Słuchaczy lub z innych źródeł. Poza podręcznikiem wszystkie materiały wykorzystywane
  na zajęciach są bezpłatne.
 12. KJO PROLIDER nie zezwala na nagrywanie lekcji w całości lub jej części.
 13. Podczas trwania kursu przeprowadzane są testy sprawdzające posiadaną przez Słuchaczy wiedzę. Terminy testów ustalane są wcześniej
  z prowadzącym Lektorem.
 14. Na zakończenie roku szkolnego lub cyklu kształcenia Słuchacz otrzymuje certyfikat.
 15. Roczna cena kursu podzielona jest na 9 równych rat, które należy wpłacać co miesiąc od października do czerwca włącznie bez względu na ilość zajęć w danym miesiącu.
 16. Opłaty należy uiszczać na konto KJO PROLIDER w ratach miesięcznych (do 10 dnia każdego miesiąca), w ratach semestralnych (do 10 dnia miesiąca rozpoczynającego semestr) lub całoroczną przy zapisie. Pełną ratę za drugi semestr mogą wpłacić tylko te osoby, które opłaciły jednorazowo semestr pierwszy.
  W przypadku opłat miesięcznych lub semestralnych pierwszą ratę należy uiścić przy zapisie. Numer konta znajduje się w zakładce „KONTAKTY”.
 17. Opłata za kurs nie obejmuje kosztów podręcznika.
 18. Za nieobecności Słuchacza KJO nie zwraca kosztów. W przypadku nieobecności spowodowanej dłuższą chorobą Słuchacza można zgłosić się do Lektora w celu udzielenia indywidualnych konsultacji.
 19. Ze względu na korzystanie z sal lekcyjnych Szkoły Podstawowej nr 1
  w Świętochłowicach KJO PROLIDER musi dostosować organizację terminów zajęć do kalendarza szkolnego.