Polityka prywatności

Polityka prywatności

Administratorem danych i operatorem serwisów internetowych w domenie kjo-prolider.pl są:

Kursy Języków Obcych PROLIDER Alicja Wiśniewska
NIP: 632-139-19-78
REGON: 273177296

DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW SERWISÓW

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. realizujemy przepisy w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administrator dysponuje danymi osobowymi Uczestników kursu lub, w przypadku osób niepełnoletnich, ich opiekunów:

 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu,
 • adres mailowy,
 • adres zamieszkania,
 • nr konta bankowego,
 • wizerunek uczestnika kursu.

 

Administrator dysponuje również danymi osób zatrudnionych na rzecz KJO PROLIDER:

 • imiona i nazwisko, nazwisko rodowe,
 • imiona rodziców,
 • data urodzenia,
 • adres zamieszkania,
 • numer PESEL,
 • numer telefonu,
 • adres mailowy,
 • numer konta bankowego,
 • dane ukończonych szkół i instytucji nadających kwalifikacje zawodowe.

Powyższe dane przechowywane są w siedzibie KJO PROLIDER w Chorzowie,
ul. Księdza Jana Gałeczki 38/114 lub w miejscach, w których prowadzone są kursy przez okres 10 lat. Do danych mają dostęp: Administrator Alicja Wiśniewska oraz osoby zatrudnione w KJO PROLIDER, które w umowie są zobowiązane do przestrzegania ochrony powierzonych im danych osobowych.

Dane osobowe przechowywane i przetwarzane są w celu:

 • ewidencjonowania uczestników w dokumentacji KJO PROLIDER,
 • sporządzenia umowy korzystania z kursów lub, w przypadku pracowników, zatrudnienia na rzecz KJO PROLIDER,
 • stałego kontaktu telefonicznego lub(i) mailowego,
 • umieszczenia danych na zaświadczeniach, dyplomach, nagrodach,
 • rozliczeń finansowych,
 • sporządzenia dokumentacji wymaganej przez ZUS i US,
 • umieszczenia wizerunku uczestnika (po uzyskaniu jego zgody) na stronie internetowej KJO PROLIDER kjo-prolider.pl oraz profilu firmy na portalu społecznościowym Facebook.

Administrator zapewnia, że Polityka Bezpieczeństwa jest przestrzegana i że dane osobowe są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie są dalej przetwarzane
  w sposób niezgodny z tymi celami,
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, dla których są przetwarzane,
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie usług drogą elektroniczną.

Powierzając nam swoje dane osobowe Użytkownik zyskuje prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia. W celu skorzystania z tych uprawnień należy skontaktować się z KJO PROLIDER, ul. Księdza Jana Gałeczki 38/114, 41-516 Chorzów, prolider.kursy@gmail.com. Niektóre dane osobowe są wymagane przy wysyłaniu formularzy kontaktowych, wypełnianiu testów lub rejestracji on-line (np: imię i nazwisko, adres email). Niektóre dane Użytkownika mogą być pobierane automatycznie podczas wizyty w Serwisach (np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego).

PLIKI COOKIES

KJO PROLIDER stosownie do przepisów art. 173 i 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. z dn. 16 lipca 2004 roku z póź. zm.) informuje, iż w ramach Serwisów korzysta z technologii plików tzw. „cookies”.

Podczas korzystania z naszych serwisów internetowych na urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (tekstowe) zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z ww. serwisów, tzw. pliki cookies. Pliki cookies służą także do zbierania danych statystycznych Serwisu, celem dopasowania Serwisu do preferencji Użytkowników.

Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

Warunkiem działania “cookies” zawsze jest ich akceptacja przez przeglądarkę użytkownika oraz nieusuwanie ich z dysku. Poprzez zmianę ustawień przeglądarki komputera, którą jest wykorzystywana do odwiedzania naszych Serwisów, Użytkownik może wykasować lub zablokować pliki „cookies”. Większość przeglądarek internetowych ma domyślnie ustawione zezwolenie na używanie plików cookie.