Język polski dla obcokrajowców

Ta oferta skierowana jest głównie do zakładów pracy, które zatrudniają obcokrajowców. Oferujemy zajęcia dla wszystkich poziomów i wszystkich grup wiekowych. Proponujemy kurs języka polskiego dla Pracowników zagranicznych  zatrudnionych w Państwa firmie prowadzony w dniach
i godzinach odpowiadających  Państwa potrzebom. W swojej ofercie posiadamy zajęcia grupowe oraz indywidualne prowadzone
przez wykwalifikowanych nauczycieli oraz lektorów posiadających doświadczenie w nauczaniu języka polskiego. Pomagamy Pracownikom zagranicznym w nabyciu umiejętności słuchania oraz czytania
ze zrozumieniem a także komunikowania się w języku polskim podnosząc tym samym jakość i efektywność ich pracy. Języka polskiego uczymy metodą „direct”, w której słuchacz poznaje nowe słownictwo i gramatykę oraz utrwala je w formie kontrolowanej konweracji na podstawie zestawów pytań
i odpowiedzi, a także wykonuje zestaw ćwiczeń leksykalnych
i gramatycznych po każdym module.  Poza tym tematykę zajęć dostosowujemy do potrzeb naszych Klientów wzbogacając zajęcia o słownictwo branżowe. Jesteśmy elastyczni i na prośbę naszych Słuchaczy dostosujemy tematykę kolejnych zajęć do ich potrzeb.

Proponujemy:

  • przeprowadzenie ciekawych i motywujących do nauki zajęć,
  • ustalenie ilości zajęć w tygodniu oraz ich terminów przed rozpoczęciem kursu i dostosowanie ich do potrzeb naszych Klientów na terenie Państwa firmy,
  • pierwsze zajęcia bezpłatne,
  • dostarczenie podręczników do nauki po obniżonej cenie,
  • zabezpieczenie potrzebnych na zajęcia materiałów bez dodatkowych opłat,
  • systematyczne sprawdzanie zdobytej wiedzy i jej ocenianie,
  • wystawienie certyfikatów dla wszystkich uczestników kursu potwierdzających poziom zaawansowania według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
  • cenę 75zł za 45 minut zajęć bez względu na ilość uczestników kursu
    w grupie, jednak ilość osób, ze względu na skuteczność zajęć, nie może przekraczać 12.

Przy skorzystaniu z oferty nauki więcej niż jednego języka oferujemy atrakcyjne rabaty.