Uczniowie klas IV-VIII

Dla dzieci od czwartej klasy szkoły podstawowej proponujemy naukę języka angielskiego metodą „direct teens” (2 razy w tygodniu po 45 minut). Kurs łączy zalety metody bezpośredniej i komunikacyjnej. Metoda bezpośrednia pomaga młodemu słuchaczowi opanować szybko i w przyjemnej atmosferze najważniejsze umiejętności językowe – mówienie i rozumienie ze słuchu. Metoda komunikacyjna pomaga utrwalić gramatykę, słownictwo
oraz wiadomości zdobyte na zajęciach lekcyjnych w szkole, w naturalnych kontekstach życia codziennego. Zajęcia w tak mało licznych grupach są świetną okazją do rozwijania swoich umiejętności językowych dla uczniów wymagających dodatkowej uwagi oraz wyjątkowo uzdolnionych językowo.