Oferta językowa dla firm

OFERTA PRZEPROWADZENIA KURSU JĘZYKA OBCEGO

Firma „PROLIDER” specjalizuje się w nauczaniu języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego i polskiego dla obcokrajowców. W swojej działalności stawiamy na profesjonalizm i odpowiedzialność. W nauczaniu języków obcych stosujemy metodę bezpośrednią „direct”, która pozwala
na czterokrotnie szybszą naukę języka oraz nastawiona jest na naukę konwersacji. Wszyscy lektorzy prowadzący kursy, to nauczyciele
z wyższym filologicznym wykształceniem oraz praktycznym doświadczeniem na wszystkich etapach nauczania języka. Charakteryzuje ich doskonała znajomość metodyki nauczania języka obcego, umiejętność dostosowania prowadzonych zajęć do potrzeb Klienta oraz świetna umiejętność komunikacji.

Naszą ofertę przeprowadzenia kursu języka obcego kierujemy do Państwa firmy uwzględniając Państwa potrzeby. Proponujemy zajęcia grupowe
oraz indywidualne na każdym poziomie. Program naszego kursu jest dostosowany do osób zainteresowanych nauką i rozwojem umiejętności komunikowania się w codziennych sytuacjach na całym świecie. Poza tym tematykę zajęć dostosowujemy do potrzeb naszych Klientów wzbogacając zajęcia o słownictwo branżowe. Jesteśmy elastyczni i na prośbę naszych Słuchaczy dostosujemy tematykę kolejnych zajęć do ich potrzeb.
Na Państwa życzenie pomagamy w prowadzeniu korespondencji biznesowej, kontaktach z klientem zagranicznym. Dzięki stosowanej
przez nas metodzie czas poświęcony na zajęcia jest całkowicie wykorzystany,
a uczestnicy kursu przełamują bariery w mówieniu. Dodatkowo uczestnicy naszych kursów mogą korzystać z platformy internetowej oraz darmowych aplikacji mobilnych doskonaląc zdobyte na zajęciach umiejętności.

Proponujemy:

  • przeprowadzenie ciekawych i motywujących do nauki zajęć,
  • ustalenie ilości zajęć w tygodniu oraz ich terminów przed rozpoczęciem kursu i dostosowanie ich do potrzeb naszych Klientów na terenie Państwa firmy,
  • pierwsze zajęcia bezpłatne,
  • dostarczenie podręczników do nauki po obniżonej cenie,
  • zabezpieczenie potrzebnych na zajęcia materiałów bez dodatkowych opłat,
  • bezpłatny dostęp do platformy internetowej oraz aplikacji mobilnych,
  • konsultacje z Lektorem w przypadku pojedynczych nieobecności,
  • systematyczne sprawdzanie zdobytej wiedzy i jej ocenianie,
  • wystawienie certyfikatów dla wszystkich uczestników kursu potwierdzających poziom zaawansowania według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.